กรุงเทพฯ โพสต์ ขาย ศูนย์การพิมพ์บางนา-ตึกสำนักงานลำคลองเตย 1,226 ล้านบาท
ตอนวันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ บริษัท กรุงเทพมหานคร โพสต์ จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือถึงผู้ตัดสินและก็ผู้จัดการ ตลาดหุ้นที่เมืองไทย แจ้งความเห็นชอบห้องประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 อนุมัติเข้าทำรายการได้มาและก็จัดจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและก็การเข้าทำรายการที่เชื่อม แจ้งระบุวันสัมมนาผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
ดังนี้ ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 28 เดือนมกราคม 2564 ได้ลงความเห็นว่า
1.อนุมัติผลของการประกวดราคาขายเงินทอง อาทิเช่น ศูนย์การพิมพ์รวมทั้งจำหน่าย (บางนา) รวมทั้ง อาคารสำนักงาน (ลำคลองเตย) ให้แก่บริษัท ที่ดินร่มรื่น จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยว ราคาร่วม 1,226.21 ล้านบาท ดังเนื้อหาตามเอกสาร สารสนเทศรายการได้มาและก็จัดจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินแล้วก็รายการที่เชื่อมโยงบัญชี ซึ่งได้แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
บริษัทฯ ได้ดำเนินงานจัดแจงประมูลเพื่อหาผู้บริโภคอสังหาริมทรัพย์ทั้งคู่ที่ โดยลงประกาศประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพมหานครโพสต์ ระหว่างวันที่ 24-30 ธ.ค. เพื่อผู้เข้าร่วมประกวดราคาเข้าซื้อรวมทั้งยื่นซองประกวดราคา ในระหว่างวันที่ 4-12 เดือนมกราคม รวมทั้ง ระบุยื่นซองประกวดราคา 13 เดือนมกราคม ทำเปิดซองประกวดราคาช่วงวันที่ 14 เดือนมกราคม ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา ดังนี้ บริษัท ที่ดินร่มรื่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล
2. อนุมัติการเข้าลงลายลักษณ์อักษรดังเช่นกลับพื้นที่อาคารสำนักงาน (ลำคลองเตย) ขนาดรวมไม่เกิน 9,000 ตำรวจมัธยมพร้อมที่จอดรถ 180 คัน เป็นระยะเวลา 3 ปี ในอัตราค่าใช้จ่ายในการเช่า 400 บาท ต่อตารางเมตร จากบริษัท ที่ดินร่มรื่น จำกัด
3. อนุมัติการนำเสนอวาระการรับการช่วยเหลือด้านการเงิน จาก สุทธิเกียรติยศ จิราธิวัฒน์ จากปริมาณไม่เกิน 250 ล้านบาท เป็นปริมาณสูงสุดไม่เกิน 400 ล้านบาท ต่อการสัมมนาผู้ถือหุ้นเพื่อพิเคราะห์

ภาพที่เอามาจาก รับวางแบบรวมทั้งจัดตั้งท่อดักท์อุตสาหกรรม – Nsbsupply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *