“ดร.สุรเกียรติ์-ท่านผู้หญิงสุธาเถาวัลย์” ทูลเกล้าฯมอบให้แจกันดอกไม้กรมพระยาพระเทวดาฯ
เมื่อตอนเช้าวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 64 ดร.สุรเกียรติ์และก็ท่านผู้หญิง ดร. สุธาเถาวัลย์ เสถียรไทย ทูลเกล้าฯมอบให้แจกันดอกไม้รวมทั้งลงชื่ออวยพรสมเด็จพระน้องธิราชเจ้า กรมพระยาพระเทวดารัตนราชบุตรสาว ประเทศไทยบรมราชเด็กหญิง ให้ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอย่างรวดเร็ว ณ. ศาลาสดวงใจชมรม ในวัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *