ธนาคารชาติ ออกมาตรการช่วยลูกหนี้ ต่อกรวัววิด-19 ระบาดใหม่
วันที่ 26 ม.ค. ธนาคารชาติ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) แจ้งว่า การให้ความให้การช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลพวงจากเหตุการณ์การระบาดของวัววิด-19 ระลอกใหม่ ดังต่อไปนี้


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *