บทนำ : ค้าขายไทย-จีน
หอการค้าไทย-จีน เปิดเผยผลจากการสำรวจดรรชนีความเชื่อมั่นและมั่นใจของหอการค้าไทยจีน ระหว่างวันที่ 18-26 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 พบว่า 60.4% เชื่อมั่นต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ การค้าขาย การลงทุนจีนในไตรมาสที่ 2/2564 ว่าจะฟื้นอย่างเร็ว ดังนี้ มกราคม 2564 กิจการค้าไทย-จีนมีมูลค่า 7,579 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 6.11% โดยไทยส่งออกไปจีนมีมูลค่า 2,314 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 9.86% ผลที่ได้รับจากการสำรวจ ยังห่วงภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วน ด้วยเหตุว่าเป็นเครื่องจักรสำคัญสำหรับในการเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ก็เลยส่งเสริมทางเปิดประเทศโดยสวัสดิภาพ เพื่อรับนักเดินทางฝรั่งที่ฉีดยาแล้ว โดยขอให้ภาครัฐเร่งรัดการประกาศแนวนโยบายออกมาให้เด่นชัด เพื่อผู้ประกอบธุรกิจภาคเอกชนจะได้มีเวลาจัดแจง และก็นักเดินทางฝรั่งดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะได้คิดแผนล่วงหน้า
นายชโยดม สรรพศรี คุณครูประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงมือณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาแผนการทำดรรชนีหอการค้าไทย-จีนคาดว่าการส่งออกจากไทยไปจีนจะมากขึ้น ตามแนวทางเศรษฐกิจจีนที่ยังคงเติบโตตลอดการนำเข้าของไทยจากจีนเริ่มมองเห็นแนวทางการฟื้นฟูสภาพ นักลงทุนจีนมีทิศทางมากขึ้น ปริมาณนักเดินทางจีนเข้าเมืองไทยมีทิศทางมากขึ้น เกิดจากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งการมีวัคซีนปกป้องโรคระบาดวัววิด-19 ซึ่งตอนนี้รัฐบาลจีนได้เริ่มมีการฉีดให้กับสามัญชนอย่างสม่ำเสมอ ธุรกิจที่จะเป็นกำลังขับเขยื้อนเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2ของปี 2564 อาทิเช่น 1.ธุรกิจออนไลน์ 2.ผลิตผลการกสิกรรม 3.โลจิสติกส์ 4.บริการสุขภาพ แล้วก็ 5.เกษตรดัดแปลง ส่วนความรู้สึกกังวลต่อเศรษฐกิจไทยใน 5 ด้านหมายถึง1.การระบาดตลอดจนกระทั่งปี 2565 2.เสถียรภาพทางด้านการเมือง 3.ช่องทางที่เศรษฐกิจโลกจะล่มจมสม่ำเสมอ 4.หนี้สินภาครัฐและก็หนี้สินภาคครอบครัว แล้วก็ 5.ความสามารถของวัคซีนคุ้มครองปกป้องวัววิด-19
สิ่งสำคัญสำหรับการรู้สึกตัวเศรษฐกิจกับประเทศคู่ค้า เช่น ความมั่นใจและความเชื่อมั่นจากผู้กระทำระจายวัคซีนแก่สามัญชน ที่จะก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว แล้วก็อีกหัวข้อ อย่างเช่น ปัญหาเสถียรภาพด้านการเมือง อันมีต้นเหตุมาจากแนวนโยบาย การจัดการงานของรัฐบาล ที่เกิดข้อขัดข้องต่างๆตลอดระยะเวลา ซึ่งรัฐบาลควรจะใคร่ครวญว่า อุปสรรคสำคัญมาจากเรื่องอะไร แล้วก็น่าจะปรับแก้ยังไง เพื่อขยายความเชื่อถือ และก็ก่อให้เกิดการบูรณะเศรษฐกิจของประเทศถัดไป