ป่าดงทำบันทึกซักถาม สำนักงานที่ดินสมุยเพื่อการันตีการนำ ส.ค.1 ไปออกโฉนดได้ไหม ด้านเทศบาลเกาะสมุยจัดแจงออกหนังสือห้ามก่อสร้างตึกที่พักศิลปินสาว
ตอนวันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน จากกรณี ชุดตรวจทานและก็ขจัดปัญหาการบุกรุกที่ดินของเมือง การทำลายทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสภาพแวดล้อม ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 กอ.รมน.ภาค 4 ร่วมกับ ข้าราชการตรวจป่า หน่วยคุ้มครองปกป้องรักษาป่าที่ สฎ.16 (เกาะสมุย) ศูนย์ป่าดงสุราษฎร์ ข้าราชการสำนักจัดแจงทรัพยากรป่าดงที่ 11 (สุราษฎร์) กรมป่าไม้ ข้าราชการชุด ชเปรียญกอ.รมน.ภาค 4 (พื้นที่เกาะสมุย) แล้วก็ข้าราชการส่วนควบคุมการก่อสร้างตึกและก็แผนผังเมือง เทศบาลนครเกาะสมุย เข้าตรวจทานตามการร้องทุกข์การก่อสร้างที่อยู่อาศัยรอบๆพื้นที่ลาดชัน แล้วก็เขาสูงมากกว่าข้อบังคับระบุ ซึ่งเป็นหลักที่ห้ามก่อสร้างตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสภาพแวดล้อม รอบๆพื้นที่ กลุ่ม 3 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ โดยรู้ดีว่าผู้ครอบครองตึกรวมทั้งที่ดิน เป็นศิลปินดาราสาวมีชื่อ กำลังก่อสร้างเพิ่มเติมตึกเป็นบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ บนพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน ดังที่พรีเซ็นท์ข่าวสารไป

นายสิรโลก สตรีรักษา หัวหน้าฝ่ายควบคุมตึก รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างตึกแล้วก็แปลนเมือง เทศบาลนครเกาะสมุย กล่าวมาว่า นายรามเนตร ใจมีเมตตากรุณา นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย ได้ออกคำสั่งให้เข้าตรวจดูที่อยู่อาศัยข้างหลังดังที่กล่าวมาข้างต้น ช่วงนี้ได้มอบหมายให้ช่างเขตเข้าไปตรวจดูข้างในพื้นที่ เพื่อเก็บหลักฐาน ถ่ายรูปสถานที่ทำการก่อสร้างตึก และก็ตัวตึกที่กำลังสร้างใหม่ แม้กระนั้นช่วงนี้ผู้ครอบครองพื้นที่ยังไม่อนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ได้
“แต่ว่าในพื้นฐานตรวจดูแล้วว่ายังไม่เคยขอก่อสร้างตึก โดยทางเทศบาลนครเกาะสมุยก็จะได้ทำหมายติดประกาศห้ามก่อสร้างตึก จนกระทั่งผู้ครอบครองตึกจะไปยื่นแบบขอก่อสร้างบ้านอาศัยกับทางเทศบาลนครเกาะสมุย ต่อจากนั้นนายช่างเขตจะเข้าไปสำรวจเพื่อใคร่ครวญผลิใบอนุญาตแล้วก็จัดการโดยชอบด้วยกฎหมายถัดไป”
ช่วงเวลาที่การวิเคราะห์เอกสารสิทธิที่ดินในพื้นฐาน ที่ผู้ครอบครองได้พากเพียรนำ ส.ค.1 ของนายวอน พื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน นำรังวัดเพื่อออกโฉนดบนพื้นที่ 5 ไร่ 52 ตารางวา เมื่อ 13 เดือนพฤศจิกายน 2551 ซึ่งไม่ตรงกันกับ ส.ค.1 ที่มีขนาดพื้นที่เพียงแต่ 1 ไร่ 2 งาน แต่ว่าไม่อาจจะออกโฉนดได้ และก็ถัดมาเมื่อราวๆกุมภาพันธ์ 2561 ได้นำรังวัดเพื่อออกโฉนดใหม่ โดยลดขนาดพื้นที่ลงเหลือเกิน 1 ไร่ 2 งาน ให้คล้ายคลึงตาม ส.ค.1 เลขที่ 193 แม้กระนั้นที่ทำการที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ยังไม่อาจจะออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ขอได้

ด้านนายความรอบรู้ ศรีจันทร์ ข้าราชการตรวจป่า หน่วยคุ้มครองรักษาป่าที่ สฎ.16 (เกาะสมุย) ศูนย์ป่าดงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เผยออกมาว่า สำหรับที่ดินแปลงนี้ที่มีการก่อสร้างตึกที่พัก ทางหน่วยจะทำบันทึกซักถามถึงที่ทำการที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ว่าที่ดินแปลงนี้มีการนำ ส.ค.1 ปริมาณ 1 ไร่ 2 งาน ไปยื่นขอออกโฉนดแล้วหรือเปล่า แล้วเวลานี้อยู่ในขั้นตอนไหน แม้ออกโฉนดมิได้ด้วยเหตุว่าสาเหตุอะไร บวมไหมตรงแปลงเช่นไร หรือออกได้ตาม ส.ค.1 ก็ให้ทางที่ทำการที่ดินทำหนังสือตอบกลับมา ส่วนที่เจ้าของที่มีการนำพื้นที่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วไปยื่นขอใช้ประโยชน์พื้นที่จากกรมป่าไม้เพื่อที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็เพื่อทำการกสิกรรม เรื่องดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะต้องเห็นดีเห็นงามผ่านทางห้องประชุมที่ประชุมเทศบาลนครเกาะสมุยก่อน แล้วส่งเรื่องถัดไปยังสำนักจัดแจงทรัพยากรป่าดงที่ 11 (สุราษฎร์) กรมป่าไม้ แล้วก็จะมีคณะกรรมการเข้ามาตรวจทานพื้นที่ ก่อนที่จะพิเคราะห์อนุญาตหรือเปล่า เป็นลำดับต่อไป