ย้อนอ่านคำบัญชารองผู้ว่าราชการ สมทุรสาครก่อนเจอจำนวนวัววิดกลับมาพุ่งอีกครั้ง
ภายหลังที่ปัจจุบันตอนวันที่ 17 มกราคม64 ก่อนหน้านี้ จำนวนการได้รับเชื้อวัววิด-19 ที่จังหวัดจังหวัดสมุทรสาครเพิ่มสูงมากขึ้นอีกนั้น “ความเห็นชอบชนออนไลน์” ขอคำบัญชาจังหวัดสมุทรสาครปัจจุบันนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าจังหวัดจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงชื่อคำบัญชาปัจจุบันตอนวันที่ 15 มกราคม 64 เรื่อง มาตรการการปกป้องคุ้มครองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 (วัววิด-19 ฉบับที่ 42
โดยรายละเอียดของประกาศดังที่กล่าวมาข้างต้นคือเรื่องของการปิดสถานที่ มีประโยชน์สำคัญดังเช่น
1.ร้านตัดผม เปิดได้ทั้งยังจังหวัด ตั้งแต่เวลา 06.00 -21.00 น. แต่ว่าควรจะมีมาตรการควบคุมปริมาณผู้เข้าใช้ และก็วิธีการป้องกัน
2.ห้องอาหาร เปิดได้อีกทั้งจังหวัด นอกจากในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ใน 8 ตำบล ที่เป็นหลักที่ควบคุมสูงสุด มี 1.ตำบลท่าทราย 2.ตำบลมหาชัย 3.ตำบลโกรกกราก 4 .ตำบลท่าฉลอม 5.ตำบลที่นาดี 6.ตำบลบางต้นหญ้าแพรก 7.ตำบลโคกขาม 8.ตำบลท่าจีน ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. เป็นจัดจำหน่ายของกินแบบนำกลับไปกินที่บ้านเพียงแค่นั้น โดยห้องอาหารที่เปิดได้ควรมีมาตรการเว้นระยะห่างด้านสังคม นั่งได้โต๊ะละ 1-2 คน (มีฉากกัน) เนื้อหาหลักเกณฑ์ตามเอกสารแนบ
โดยประกาศดังกล่าวมาแล้วข้างต้นมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 มกราคม-1 กุมภาพันธ์64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *