หมายเหตุ – นักวิชาการชี้หนทางรวมทั้งคำแนะนำต่อพรรคร่วมฝ่ายค้านสำหรับการยื่นญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่ 25 ม.ค.นี้
อ่อนโยน นวลสกุล
นักวิชาการด้านวิชารัฐศาสตร์

ยุทธพร อิสรชัย
นักวิชาการคณะรัฐศาสตร์ มัธยมจังหวัดสุโขทัยธรรมาธิราช

พินลูกสาว ตระกูลมาก
คุณครูคณะรัฐศาสตร์รวมทั้งรัฐประศาสนศาสตร์ มัธยมจังหวัดเชียงใหม่

อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
คุณครูคณะรัฐศาสตร์ มัธยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *