วัววิด-19 ไทยวันนี้ เจอเพิ่ม 65 ราย จังหวัดสมุทรสาครพบบ่อยสุด 47 ราย
ช่วงวันที่ 7 เดือนมีนาคม 2564 เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานเหตุการณ์การระบาดของวัววิด-19 เมื่อเวลา 11.00 น. ในประเทศ พบว่า มีผู้เจ็บป่วยรายใหม่ 65 ราย คนไข้การันตีสะสม 26,370 ราย หายแล้ว 25,744 ราย และก็ เสียชีวิตสะสม 85 ราย
โดยเหตุการณ์วันนี้ (7 มี.ค.) มีผู้ติดเชื้อโรคมากขึ้น 65 คน มีผู้ติดโรครักษาหาย 58 คน คนเจ็บยังรักษาอยู่ 541 คน และไม่มีคนป่วยติดเชื้อโรคเสียชีวิตอะไร
สำหรับผู้ติดเชื้อโรควันนี้ 65 คนแยกเป็น
1.ผู้ติดเชื้อโรคที่เดินทางกลับจากต่างแดนเข้าState Quarantine 3 คน
2.ผู้ติดโรคที่เดินทางกลับจากต่างแดน ไม่เข้าLocal Quarantine 2 คน
3.ผู้ติดโรคภายในประเทศ ปริมาณ 60 คน
3.1ตรวจค้นเชื้อเชิงรุก 40 คน
3.2ตรวจค้นเชื้อโดยผู้ติดโรคเดินทางไปตรวจที่โรงหมอ 20 คน
โดยตรวจเจอที่จังหวัดสมุทรสาครสูงที่สุด 47 คน โดยแยกเป็น
-เป็นผู้ติดเชื้อโรค ที่ตรวจค้นเชื้อเชิงรุก 38 คน คนประเทศไทย 11 คน คนต่างด้าว 27 คน
-เป็นผู้ติดโรค ที่ไปตรวจที่โรงหมอ 9 คน คนประเทศไทย 3 คน คนต่างด้าว 6 คน
-เป็นผู้ติดเชื้อโรค ที่อยู่ใระบบควบคุมพื้นที่ดำเนินการรวมทั้งที่พักที่อาศัย(Bubble&Seal ) 0 คน คนประเทศไทย 0 คน คนต่างด้าว 0 คน
ในจังหวัดสมุทรสาครมีการตรวจค้นเชื้อเชิงรุกสะสมทั้งหมดทั้งปวง 209,058คน(มากขึ้นจากเมื่อวานนี้ 2,126คน) เจอผู้ติดเชื้อโรค 13,566 คน คิดเป็น 6.49%