ศบค.เปิดเผยวัววิดใหม่ 490 ราย ไม่มีตายเพิ่ม ทั่วทั้งโลกติดเชื้อโรครายวันต่ำลง เหลือ 4-5 แสนราย
ตอนวันที่ 6 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.พรรณประภา ยงค์เชื้อสาย ผู้ช่วยผู้ประกาศศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 (วัววิด-19)(ศบค.) รายงานเหตุการณ์การแพร่ระบาดของวัววิด-19 ในประเทศไทยว่า
ในวันนี้เจอผู้ติดโรครายใหม่ 490 ราย เป็นการติดโรคในประเทศ 479 ราย แบ่งเป็นระบบเฝ้าระวังและก็บริการ 67 ราย และก็ผู้ติดเชื้อโรคจากการคัดเลือกกรองเชิงรุกในชุมชน 412 ราย กรุ๊ปผู้เดินทางมาจากต่างแดนแล้วก็เข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) 10 ราย แล้วก็ที่มิได้เข้าสถานกักกันโรค 1 ราย จากมาเลเซีย ดังนี้ ปริมาณผู้เจ็บป่วยรวมสะสม 23,13 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อโรคในประเทศ 20,605 ราย จากการคัดเลือกกรองเชิงรุก 13,236 ราย รักษาหายแล้ว 16,274 ราย เหลือรักษาอยู่ 6,781 ราย แบ่งเป็นอยู่ในโรงหมอ (โรงพยาบาล) 2,320 ราย โรงพยาบาลสนาม 4,461 ราย แล้วก็คนตายสะสมที่ 79 ราย ส่วนการระบาดรอบใหม่ผู้ติดโรคสะสม 18,897 ราย เสียชีวิต 19 ราย
พญ.พรรณประภาบอกว่า การแบ่งแยกผู้ติดโรค 479 รายใหม่วันนี้ พบว่า จังหวัดสมุทรสาคร 450 ราย คิดเป็นปริมาณร้อยละ 93.9 กรุงเทพฯ (กรุงเทพมหานคร) 23 ราย ปริมาณร้อยละ 4.8 และก็จังหวัดอื่นๆ6 ราย จำนวนร้อยละ 1.3 แม้กระนั้น ผู้ติดโรคจากระบบบริการฯ 67 ราย เจอใน กรุงเทพมหานคร 23 ราย เป็นคนประเทศไทย 14 ราย ภรรยานมา 7 ราย จีน 1 รายรวมทั้งอเมริกัน 1 ราย จังหวัดสมุทรสาคร 40 ราย ตาก 2 ราย จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ราย เพชรบุรี 1 ราย ส่วนการคัดเลือกกรองเชิงรุกในชุมชน 412 ราย เจอใน จังหวัดสมุทรสาคร 410 ราย เป็นชาวไทย 18 ราย ภรรยานมา 391 ราย ลาว 1 ราย รวมทั้งจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดละ 1 ราย ดังนี้ วันนี้เจอผู้เดินทางมาจากมาเลเซีย 1 ราย เป็นหญิงเขมร อายุ 37 ปี เดินทางผ่านหนทางธรรมชาติใน จังหวัดจังหวัดนราธิวาส ตรวจเจอเชื้อแล้วก็เข้ารักษาที่ โรงพยาบาลแว้ง จังหวัดนราธิวาส
พญ.พรรณประภาพูดว่า เหตุการณ์ทั่วทั้งโลกสะสม 105.90 ล้านราย เป็นรายใหม่ 481,790 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 14,246 ราย สะสม 2.30 ล้านราย โดย 5 ประเทศแรกที่มีคนเจ็บรับรองสะสมเยอะที่สุดหมายถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย บราซิล รัสเซีย รวมทั้งสหราชอาณาจักร ดังนี้ ตั้งแต่สิ้นปีก่อนหน้านี้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ คนป่วยรายใหม่ทั้งโลกยังมีปริมาณมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามีลักษณะท่าทางน้อยลงน้อย จากที่เคยเจอสูงสุดวันละ 8 แสนราย เวลานี้เหลือ 4-5 แสนราย ช่วงเวลาที่เหตุการณ์ฝั่งทวีปเอเชีย ยังจะต้องเฝ้าระวังเป็น มาเลเซีย ที่มีชายแดนติดต่อกับ 4 จังหวัดตอนใต้ของไทย โดยวันนี้เจอผู้เจ็บป่วยรายใหม่ 3,391 ราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *