สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขยายคำบัญชาเสริมเติม ให้ ขรก.ดำเนินการที่บ้าน ข้างหลังวัววิด-19 ระบาดหนักสม่ำเสมอ
ช่วงวันที่ 4 เดือนมกราคม ที่ทำการคณะกรรมการคุ้มครองรวมทั้งกำจัดการโกงแห่งชาติ (ที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) ออกประกาศที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง กระบวนการปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ข้าราชการในสังกัดที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสาเหตุจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019 (COVID-2019) (ฉบับที่ 2) กล่าวว่า ดังที่ได้มีประกาศสำนักงน ปปช.ระบุวันที่ 2 ธ.ค. 2563 เรื่อง กรรมวิธีกระทำตน ของเรารชการแล้วก็ข้าราชการในสังกัดที่ทำการ ปปช .สาเหตุจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019 (COVID-2019) ประกอบบันหนกสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ด่วนที่สุด ที่ สบท.35/ ว 0736 ระบุวันที่ 28 เดือนธันวาคม 2563 ได้กำหนดให้บุคลกรที่ดำเนินงานที่ทำการ เปรียญเปรียญช ศูนย์กลาง ซึ่งเป็นกรุ๊ปมีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ ดำเนินงานในที่อยู่อาศัย (Work rom Home : WFH) จนกระทั่งวันที่ 3 ม.ค. 2564 นั้น
ด้วยเหตุว่าเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019 (COVID- 2019) ได้มีความร้ายแรงและก็แพร่ไปยังพื้นที่จังหวัดต่างๆอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019 (วัววิด- 19) ได้มีการประกาศใช้มาตรการปฏิบัติการที่ควบคุมสูงสุด ปริมาณ 28 จังหวัด เช่น จ.กรุงเทพฯ ตาก จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนครนายก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทสคร ฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ เมืองจันท์ จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดระนอง ด้วยเหตุผลดังกล่าว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังรวมทั้งคุ้มครองปกป้องการแพร่ระบาด และก็ไม่ให้มีการระบาดมากเพิ่มขึ้น และก็เพื่อสอดคล้องกับหลักการของรัฐบาลสำหรับในการคุ้มครองและก็ควบคุมโรคติดเชื้อดังที่กล่าวถึงแล้ว ก็เลยระบุทางกาปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ข้าราชการในสังกัดที่ทำการ ปเปรียญช. เพิ่มอีก ดังต่อไปนี้
1.ให้ผู้อำนวยการสำนักสถาบัน/กรุ๊ป ซึ่งตั้งอยู่ในที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ศูนย์กลาง บริหารจัดแจงลักษณะการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยให้มีผู้มาดำเนินการในหน่วยงานในวันแล้ววันเล่าราวจำนวนร้อยละ 70และก็คนที่ดำเนินการในที่อยู่อาศัย (Work from Home : WFH) จำนวนร้อยละ 30 หรือตามสมควร ตราบจนกระทั่งจะมีคำบัญชาเปลี่ยน ดังนี้ การจัดการจัดแจงแนวทางการทำงานดังที่กล่าวมาแล้วจะต้องสามารถรองรับต่อภาระหน้าที่งานแล้วก็ในกรณีที่อาจมีภารกิจสำคัญเร่งด่วนด้วย แล้วก็จะต้องนึกถึงคนที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดที่ราชการประกาศเป็นหลักที่สีแดง
2. ให้ขยายช่วงเวลาการกระทำงานในที่พักที่อาศัย (Work from Home : WFH) สำหรับบุคคลที่เป็นกรุ๊ปมีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรน่า 2019 ตามบันทึกสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลด่วนที่สุด ที่ สบท.35/ ว 0736 ระบุวันที่ 28 เดือนธันวาคม ยกตัวอย่างเช่น คนที่อยู่อาศัยอยู่ในจังหวัดที่ดินราชการประกาศเป็นหลักที่สีแดง 4 จังหวัดเป็นจัหวัดจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม รวมทั้งเดินทางไป-กลับสำหรับในการดำเนินงาน และก็คนที่เดินทางมาดำเนินงานโดยระบบคมนาคมสาธารณะ ออกไปจนกระทั่งวันที่ 17 ม.ค. 2564 ที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค แล้วก็ที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัด ให้นำทางตามข้อ 1.แล้วก็ ข้อ 2.ไปประยุกต์ตามความหมาะสมกับเหตุการณ์รวมทั้งใกล้เคียงตามประกาศของแต่ละพื้นที่ โดยให้รายงานให้ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค รู้ถัดไป ดังนี้ ให้ส่งผลเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564 ประกาศในวันที่ 3 เดือนมกราคม 2564 เซ็นนายวพระอาทิตย์ทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *