กสิกรจังหวัดปราจีนบุรีตกที่นั่งลำบาก ดูดน้ำเข้าที่นามิได้ สมุทรหนุน น้ำที่จะใช้มีความเค็ม จว. รีบช่วยเหลือ
วันจันทร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายวรชนิด สุวัณณุสส์ ผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมายให้เกษตรแล้วก็สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ผู้อำนวยการแผนการส่งน้ำรวมทั้งทำนุบำรุงบางพลวง นายอำเภอบ้านสร้าง เกษตรอำเภอบ้านสร้าง ลงพื้นที่วิเคราะห์พื้นที่ที่นาสิ่งของเกษตรที่ได้รับผลพวงจากปัญหาน้ำทะเลรุกเข้าในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง

สืบไปมาจากพื้นที่ตำบลบางแตน แล้วก็ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง ที่กำลังมีปัญหาเรื่องน้ำ เพราะเหตุว่าเป็นหลักที่นอกเขตชลประทาน ลักษณะเป็นหลักที่ลุ่ม มีแม่น้ำจังหวัดปราจีนบุรีรวมทั้งแม่น้ำจังหวัดนครนายก ไหลผ่านอีกทั้ง 2 ด้านของพื้นที่
ในฤดูฝนพื้นที่ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นหลักที่รับน้ำจากแม่น้ำ 2 สาย แล้วก็ในปีที่ผ่านพื้นที่ 2 ตำบล น้ำในทุ่งมีการลดระดับช้า ทำให้เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกข้าวได้ชักช้ากว่าธรรมดา ประกอบกับในตอนม.ค.ของทุกปี น้ำในแม่น้ำบางปะกงรวมทั้งแม่น้ำจังหวัดนครนายกได้หรูหราความเค็มสูงมากขึ้นอย่างเร็ว จนกระทั่งพื้นที่ตำบลบางแตน แล้วก็ตำบลบางยางเป็นลำดับ นำมาซึ่งการทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่สามารถที่จะดูดน้ำเข้าพื้นที่ท้องนาได้
ดังนี้ ทางจังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งทางอำเภอบ้านสร้าง ได้มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยได้ผสานหน่วยงานต่างๆเพื่อขอส่งเสริมรถยนต์น้ำ อาทิเช่น กรมชลประทาน หน่วยงานดูแลเขตแดนในพื้นที่ สำหรับการทุเลาความทุกข์ร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ตำบลบางแตนและก็ตำบลบางยาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายที่มีข้าวอยู่ในระยะมีดอกแล้วก็ระยะนม ซึ่งข้าวจะต้องใช้น้ำสำหรับการได้ผลผลิต

โดยเดี๋ยวนี้ได้ปฏิบัติงานจัดส่งรถบรรทุกน้ำจืดให้กับชาวไร่ชาวนาแล้ว รวม 8 วัน เกษตรกร 56 ราย พื้นที่ราวๆ 610 ไร่ จำนวนน้ำ 1,322,000 ลิตร ซึ่งยังมีเกษตรกรคอยการจัดส่งรถบรรทุกน้ำ ไปทุเลาความทุกข์ร้อน อีกปริมาณ 29 ราย พื้นที่โดยประมาณ 530 ไร่
โดยการจัดการปัญหาระยะยาว จะย้ำการมีส่วนร่วมของพื้นที่ รวมทั้งมีการสร้างการรับทราบ การถอดบทเรียนด้วยกัน ระหว่างตัวเกษตรกร ผู้รอบรู้ประชาชน รวมทั้งส่วนราชการ การให้ข้อมูลให้กับเกษตรกรเพื่อประกอบกิจการตกลงใจสำหรับเพื่อการกำหนดแผนการปลูกข้าวถัดไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *