ซื้อไม่ทันแล้วมั้ง นายกรัฐมนตรี ทักเลข 3 ตัว ระหว่างสนทนากับประชาชนลูกพี่ลูกน้องเกษตรกรจังหวัดสกลนคร หยอกอย่าซื้อสลากกินแบ่งนะ
จากกรณี พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกฯและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจสอบการผลักดันและส่งเสริมปศุสัตว์เกษตรค่าสูง การพัฒนาวัวเนื้อสกลนคร ที่บ้านท่าเลิศ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร ช่วงวันที่ 15 ไม่.ย. 65 เยี่ยมชมการทำงานของกรุ๊ปวิสาหกิจชุมชนวัวขุนโพนยางคำ ให้กำลังใจกรุ๊ปเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวขุน เยี่ยมชมกรรมวิธีการผลิตอาหารสัตว์ลดเงินลงทุนตามแนวนโยบายรัฐบาล พร้อมให้อาหารโคทุกตัวโคจะได้ไม่น้อยหัวใจ เยี่ยมชมแสดงการปิ้งปิ้งเนื้อวัวขุนประสิทธิภาพโพนยางคำ นั่งล้อมวงบนก้อนฟางข้าว เพื่อสนทนากับเกษตรกรกรุ๊ปผู้เลี้ยงวัวขุนโพนยางคำ

พล.อำเภอประยุทธ์ แถลงการณ์ในช่วงท้ายเหตุว่า วันนี้ชอบใจนานๆได้กลับมาได้กลิ่นนี้สักครั้ง ไม่ใช่ไม่เคย ตนก็บุตรหลานเกษตรกรเกษตรกร รู้จักดีกลิ่นนี้ดี

ดังนี้ตอนหนึ่งผู้แทนเกษตรกร ได้เอ่ยถึงมะพร้าวว่า ได้สั่งต้นมะพร้าวน้ำหอมมาปลูก 200 ต้น แม้กระนั้นตายไป 8 ต้น เหลือ 192 ต้น พล.อำเภอประยุทธ์ ก็เลยกล่าวหยอกถึงต้นที่เหลือ 192 ต้น 190 กว่าต้นเพราะว่า “อย่าซื้อสลากกินแบ่งนะ”