เริ่มแล้ววันนี้! ต่างประเทศ 3 ชนชาติ กรุ๊ปผ่อนผันตามความเห็นชอบ คณะรัฐมนตรี แจ้งบัญชีรายชื่อผ่านระบบออนไลน์
ตอนวันที่ 15 ม.ค. นายสุชาติ ดูกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวมาว่า พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกฯ ให้ความใส่ใจกับความปลอดภัยด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของราษฎรคนประเทศไทยแล้วก็ผู้ใช้แรงงานที่เป็นคนต่างด้าวเป็นอย่างยิ่ง จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดโรควัววิด-19 ระลอกใหม่ ที่เจอผู้ติดโรคมากขึ้นอย่างเร็วในหลายจังหวัด รัฐบาลก็เลยควรจะมีมาตรการสำหรับเพื่อการควบคุมและก็ปกป้องการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด มีการปรับแผนปฏิบัติงานเชิงรุก และความร่วมแรงร่วมใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แล้วก็ประชากร
นายสุชาติบอกว่า จากที่กระทรวงแรงงานได้เสนอหนทางเพื่อคณะรัฐมนตรีพินิจพิเคราะห์มีความคิดเห็นถูกใจ เรื่อง การผ่อนปรนให้คนต่างด้าว 3 ชนชาติ (เขมร ลาว และก็ภรรยานมา) ให้อยู่ในแว่นแคว้นและก็ปฏิบัติงานอย่างแม่นยำโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 ระลอกใหม่ เพื่อชะลอการนำเข้าแรงงานต่างชาติ แล้วก็ทุเลาปัญหาเรื่องการขาดแรงงานของนาย/สถานประกอบการ พร้อมทั้งยั้งการแพร่ระบาดของโรควัววิด-19 จากข้างนอกประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายเป็นคนต่างด้าว 3 กรุ๊ป มี 1.คนต่างด้าวที่มีนายว่าจ้าง/สถานประกอบการ มุ่งมาดปรารถนาว่าจ้าง 2.คนต่างด้าวที่มิได้ปฏิบัติงาน 3.ผู้ติดตามซึ่งเป็นลูกของคนต่างด้าวดังที่กล่าวมาข้างต้นที่แก่ไม่เกิน 18 ปี
นายสุชาติบอกว่า ผู้ว่าจ้าง/สถานประกอบการ จะต้องแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่อยากว่าจ้าง แล้วก็คนต่างด้าวที่ยังไม่มีผู้ว่าจ้างแจ้งข้อมูลบุคคล ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บ e-workpermit.doe.go.th ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 เดือนมกราคม-13 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นอันดับแรก เพื่อไปสู่กรรมวิธี ตรวจร่างกาย/ซื้อรับรองสุขภาพ ยื่นคำขอรับเอกสารสิทธิ์ดำเนินงาน รวมทั้งทำทะเบียนเรื่องราวคนซึ่งไร้สัญชาติไทยถัดไป
ด้านนายสุชาติ พรชัยยอดเยี่ยมกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เอ่ยถึงแนวทางการปฏิบัติงานว่า สำหรับขั้นตอนขอรับเอกสารสิทธิ์ดำเนินการของคนต่างด้าวเชื้อชาติเขมร ลาว รวมทั้งภรรยานมา ตามความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีช่วงวันที่ 29 ธ.ค. 2563 แบ่งเป็น 2 กรณี เป็นต้นว่า
– กรณีคนต่างด้าวมีนายว่าจ้าง รวมทั้งผู้ติดตามซึ่งเป็นลูกของคนต่างด้าวดังกล่าวมาแล้วข้างต้นที่แก่ไม่เกิน 18 ปี มีขั้นตอนปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้
1.แจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว ให้นายแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บ e-workpermit.doe.go.th โดยแนบภาพถ่ายคนต่างด้าว พิมพ์เอกสารใบแจ้งจ่ายเงินค่าเอกสารสิทธิ์ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. ถึงวันที่ 13 ก.พ. 2564
2.ตรวจร่างกายและก็ซื้อรับรองสุขภาพ ให้นายพาคนต่างด้าวเข้ารับการตรวจคัดเลือกกรองวัววิด-19 รวมทั้งตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค ตามกระบวนการที่กระทรวงสาธารณสุขระบุ แล้วก็ซื้อรับรองสุขภาพเป็นระยะเวลา 2 ปี ค่าใช้สอยรวม กิจการค้าทั่วๆไป 7,200 บาท และก็ธุรกิจประมงทะเล 7,300 บาท โดยจำเป็นต้องปฏิบัติงานด้านในวันที่ 16 ม.ย. 2564
3.ยื่นคำขออนุญาตปฏิบัติงาน ให้เจ้านายจ่ายค่าคำร้องขอใบอนุมัติดำเนินการ ปริมาณ 1,900 บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 หรือ แบงค์กรุงไทย แล้วก็ยื่นคำขออนุญาตดำเนินงานแทนคนต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์ e-workpermit.doe.go.th โดยแนบใบรับรองแพทย์แล้วก็หลักฐานการจ่ายเงิน รวมทั้งพิมพ์ใบรับคำร้องขออนุญาตปฏิบัติงาน เพื่อไปทำทะเบียนความเป็นมาคนซึ่งไร้สัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ด้านในวันที่ 16 เดือนมิถุนายน 2564
4.ทำทะเบียนเรื่องราว ให้นายพาคนต่างด้าวไปทำทะเบียนประวัติความเป็นมา (กองทัพเรือ 38/1) และก็บัตรประจำตัวคนซึ่งไร้สัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ที่มีใบอนุมัติดำเนินงานอยู่ข้างหลัง โดยนำใบรับคำร้องขออนุญาตปฏิบัติงานไปยื่นเป็นหลักฐานในสถานที่ที่กรมการปกครอง หรือจังหวัดกรุงเทพ ระบุ ด้านในวันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน 2564 สำหรับค่าครองชีพทำทะเบียนประวัติความเป็นมา 20 บาท แล้วก็ค่าบัตรชมพู 60 บาท

– กรณีคนต่างด้าวยังไม่มีเจ้านาย รวมทั้งผู้ติดตามซึ่งเป็นลูกของคนต่างด้าวดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วที่แก่ไม่เกิน 18 ปี มีขั้นตอนจัดการ ดังต่อไปนี้
1.คนต่างด้าวแจ้งข้อมูลบุคคล ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บ e-workpermit.doe.go.th ให้คนต่างด้าวแนบภาพถ่าย แล้วก็พิมพ์หลักฐานการรับแจ้งข้อมูลบุคคลจากระบบออนไลน์ ซึ่งให้บริการ 4 ภาษาเป็นไทย เขมร ลาว ภรรยานมา ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. ถึงวันที่ 13 ก.พ. 2564
2.ตรวจร่างกายรวมทั้งซื้อรับรองสุขภาพ  คนต่างด้าวใช้แบบแจ้งข้อมูลบุคคล เพื่อเข้ารับการตรวจคัดเลือกกรองวัววิด-19 รวมทั้งตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค ตามกระบวนการที่กระทรวงสาธารณสุขระบุ แล้วก็ซื้อรับรองสุขภาพเป็นระยะเวลา 2 ปี รายจ่ายรวม 7,200 บาท โดยจำเป็นต้องทำงานด้านในวันที่ 16 ม.ย. 2564
3.ทำทะเบียนความเป็นมา คนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจโรค จึงควรไปทำทะเบียนเรื่องราวคนซึ่งไร้สัญชาติไทย (กองทัพเรือ 38/1)ในสถานที่ ที่กรมการปกครอง หรือจ.กรุงเทพฯระบุ ข้างในวันที่ 16 เดือนมิถุนายน 2564 สำหรับค่าใช้สอยทำทะเบียนประวัติความเป็นมา 20 บาท แล้วก็ค่าบัตรสีชมพู 60 บาท (ในขั้นตอนนี้คนต่างด้าวยังมิได้รับบัตรสีชมพู)
4.คนต่างด้าวหาผู้ว่าจ้างและก็ยื่นคำขออนุญาตดำเนินการ ให้เจ้านายแจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บ e-workpermit.doe.go.th โดยแนบภาพถ่ายคนต่างด้าว พิมพ์เอกสารจากในระบบออนไลน์ เพื่อไปจ่ายค่าคำร้องขอรับใบอนุมัติดำเนินการ ปริมาณ 1,900 บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 หรือ แบงค์กรุงไทย และก็ยื่นคำขอรับใบอนุมัติดำเนินงานแทนคนต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บ e-workpermit.doe.go.th โดยแนบใบรับรองแพทย์แล้วก็หลักฐานการจ่ายเงิน และก็พิมพ์ใบรับคำร้องขออนุญาตดำเนินงาน เพื่อไปเปลี่ยนแปลงทะเบียนความเป็นมา (บัตรสีชมพู) ด้านในวันที่ 13 ก.ย. 2564
5.ปรับแต่งทะเบียนประวัติความเป็นมา คนต่างด้าวนำใบรับคำร้องขออนุญาตดำเนินการไปปรับแต่งทะเบียนความเป็นมา และก็รับบัตรประจำตัวคนซึ่งไร้สัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ที่มีเอกสารสิทธิ์ปฏิบัติงานอยู่ข้างหลังในสถานที่ที่กรมการปกครอง หรือจ.กรุงเทพฯ ระบุ ข้างในวันที่ 12 พ.ย. 2564 สำหรับคนต่างด้าวสถานที่ทำงานธุรกิจประมงทะเล จำต้องไปทำหนังสือคนประจำเรือ หรือ Sea bookในกรมประมง เป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยมีค่าขนบธรรมเนียมประเพณี 100 บาท แล้วก็เมื่อกรมประมงใคร่ครวญเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วจะได้รับหนังสือคนประจำเรือ เป็นหลักฐานใช้คู่กับบัตรสีชมพูสำหรับในการอยู่แล้วก็ดำเนินการในประเทศ
ดังนี้ ผู้ว่าจ้าง/สถานประกอบการ แล้วก็คนต่างด้าว 3 เชื้อชาติ (เขมร ลาว แล้วก็ภรรยานมา) สามารถถามรายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้ถึงที่เหมาะที่ทำการหางานจังหวัด ที่ทำการหางานจ.กรุงเทพฯพื้นที่ 1-10 หรือที่ไลน์ @Service_Workpermit หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษาเขมร ภรรยานมา แล้วก็อังกฤษ ให้บริการข่าวสาร รวมทั้งเสนอแนะกรรมวิธีปฏิบัติงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *