นายสมเด็จ สุบริบูรณ์ อธิบดีกรมสนับสนุนกิจการค้าระหว่างชาติ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวมาว่า จากการจัดกิจกรรมจับคู่สนทนาธุรกิจผ่านหนทางออนไลน์ (Online Business Matching – OBM) ระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ภรรยานมา แล้วก็ลาว พบว่า การจัดกิจกรรม OBM 2 ครั้งในมกราคม ไปถึงเป้าหมายอย่างยิ่ง สามารถสร้างค่าการค้าขายระหว่างกันได้รวมกว่า 130 ล้านบาท ครอบคลุมอีกทั้งการร่วมลงทุน ความร่วมแรงร่วมใจธุรกิจ การรับขนส่งต่อ และก็การผลิตโครงข่ายระหว่างกัน
นายสมเด็จ กล่าวต่อว่าต่อขาน แยกเป็นการจัดงานกิจกรรมการจัดจับคู่พูดจาธุรกิจผ่านวิถีทางออนไลน์ ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทยรวมทั้งผู้ให้บริการโลจิสติกส์ภรรยานมา มีการจับคู่พูดจากิจการค้า 49 คู่ สร้างค่าทางด้านการค้ากว่า 10.9 ล้านบาท และก็การจัดกิจกรรมจับคู่สนทนาธุรกิจผ่านวิถีทางออนไลน์ ระหว่างผู้ประกอบกิจการโลจิสติกส์ไทย แล้วก็ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ลาว มีการจับคู่สนทนาการค้าขาย 36 คู่ สร้างค่าทางด้านการค้ากว่า 120 ล้านบาท
นายสมเด็จ พูดว่า สำหรับเพื่อการดำเนินกิจกรรม OBM เป็นไปตามแนวนโยบายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบหมายเอาไว้ภายในการสัมมนาคณะกรรมการร่วมภาครัฐรวมทั้งเอกชนด้านการค้าขาย (กรมโรงงานอุตสาหกรรมการค้าขาย) ให้กรมช่วยสนับสนุนและก็ปรับปรุงผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทยให้มีประสิทธิภาพสำหรับการให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศกรุ๊ปบริเวณลุ่มน้ำโขง แล้วก็ขยายโครงข่ายการให้บริการโลจิสติกส์ของภูมิภาค ซึ่งกรมมีแผนในการจัดงานกิจกรรม OBM อย่างสม่ำเสมอ เพื่อความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ประกอบกิจการไทยสำหรับเพื่อการขยายตลาด และก็ขยายวิธีการทำธุรกิจในด้านโลจิสติกส์กับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งขยายความร่วมมือไปยังประเทศต่างๆมากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *