Lottoup Review – How to Win Big at Lotto Online

Lottoup is a great place to play your favorite online lottery games. The site offers great discounts on tickets, as well as innovative ways to win big. It even offers free play, which makes it easy for newbies to learn how to play. Buying tickets online is easy, and you’ll be able to check the […]

พี่สาวไฝ โชว์ความสามารถ ไข่เจียวปู – ต้มยำกุ้ง หอบเตาอั้งโล่กระทะคู่ใจ บินไกลถึงอิตาลี

พี่สาวไฝ โชว์ความสามารถ ไข่เจียวปู – ต้มยำกุ้ง หอบเตาอั้งโล่กระทะคู่ใจ บินไกลถึงอิตาลี อิตาลีลุกเป็นไฟ..  ด้วยเตาอั้งโล่ไทยแลนด์ พี่สาวไฝ เถ้าแก่ พี่สาวไฝ ประตูผี บินไกลไปอิตาลี โชว์รายการอาหารเด็ด ไม่ชลินสตาร์ ไข่เจียวปู ต้มยำกุ้ง  ปัจจุบันเพจ Bangkok I Love You ได้แพร่ภาพของพี่สาวไฝ อยู่หน้าเตาอั้งโล่ จัดแจงกระทะเพื่อเจียวไข่ ต่อหน้าต่อตาฝรั่ง ไกลถึงอิตาลี โพสต์บอกว่า “Soft Power ของไทยจริงๆ‘พี่สาวไฝ’ บินโชว์ไข่เจียวปู ที่อิตาลี!! เชฟนิค ณัฏฐพล ภวไพบูลย์ กับกลุ่ม พี่สาวไฝ – นางสุภิญญา จันสุตะ สตรีทฟู้ดขั้นเทวดา 1 ดาวไม่ชลิน บินไกลไปโชว์ความสามารถและก็ศาสตร์การประกอบอาหารไทย ที่ Ristorante Luce – Villa e Collezione Panza เมืองวาเลซี (Varese) ประเทศอิตาลี” […]